Пилотни сесии за европейски инициативи, управление на износа и стратегии за конкурентноспособност за млади фермери в Пловдив

6 октомври 2022 г., Пловдив, България. В Аграрния университет в Пловдив Агенцията за икономическо развитие – Костинброд, Националната асоциация на младите фермери в България и Заедно за личностно развитие организираха три пилотни сесии със студенти от университета в рамките на Young Farmers (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young Farmers), проект, съфинансиран от програма Еразъм+ Read more about Пилотни сесии за европейски инициативи, управление на износа и стратегии за конкурентноспособност за млади фермери в Пловдив[…]

Piloting Sessions on EU incentives, Export Management and Competitive Strategies for Young Farmers in Plovdiv

October 6th 2022, Plovdiv, Bulgaria. At the Agricultural University in Plovdiv the Agency for Economic Development – Kostinbrod, National Association of Young Farmers in Bulgaria and Together for Personal development organised three piloting sessions with students of the University within YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young Farmers), a Project co-funded by the Read more about Piloting Sessions on EU incentives, Export Management and Competitive Strategies for Young Farmers in Plovdiv[…]

Third Transnational Young Farmers project Meeting in Sofia

On September 30, 2022, Agency for Economic Development – Kostinbrod will host the third transnational meeting of YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young Farmers), a Project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission, which brings together seven Partners from five different countries (Bulgaria, Belgium, Italy, Poland, and Spain). The meeting Read more about Third Transnational Young Farmers project Meeting in Sofia[…]

Трета транснационална среща по проект Young Farmers в София

На 30 септември 2022 г. Агенция за икономическо развитие – Костинброд бе домакин на третата транснационална среща на проект Young Farmers (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young Farmers), проект, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия, който обединява седем mартньори от пет различни държави (България, Белгия, Италия, Полша и Испания). Срещата ще се проведе Read more about Трета транснационална среща по проект Young Farmers в София[…]

Open Educational Resource Platform – YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers

ADVANCING BUSINESS COMPETITIVENESS OF RURAL ENTREPRENEURS: A DIGITAL REPOSITORY OF TRAINING OPPORTUNITTIES FOR YOUNG FARMERS   On September 2020, the Erasmus+ National Agency in Bulgaria communicated the approval of the YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers proposal, under the KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Read more about Open Educational Resource Platform – YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers[…]

Платформата за образователни ресурси със свободен достъп по проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ   През месец септември 2020 г. Националната агенция “Еразъм+” в  България съобщи, че проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers  /сътрудничество за иновации в рамките на КА2 и обмен на добри практики  – Стратегически Read more about Платформата за образователни ресурси със свободен достъп по проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers[…]

Together for personal development joined the online Kick-Off meeting of the YOUNG FARMERS

  Together for personal development joined the online Kick-Off meeting of the YOUNG FARMERS- Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers, a project co-financed by Erasmus+ Programme On November 26, 2020, Together for personal development joined the online Kick-Off Meeting of YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), a Project co-funded by Read more about Together for personal development joined the online Kick-Off meeting of the YOUNG FARMERS[…]

ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА НА ПРОЕКТ „YOUNG FARMERS- RURAL ENTREPRENEURSHIP LEVERAGING ADVANCED TRAINING FOR YOUNG FARMERS “

СНЦ “ЗАЕДНО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” УЧАСТВА ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА НА „YOUNG FARMERS- RURAL ENTREPRENEURSHIP LEVERAGING ADVANCED TRAINING FOR YOUNG FARMERS “ — ПРОЕКТ, СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+. На 26 ноември 2020 г. се проведе встъпителната онлайн среща по проект YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), съфинансиран от програма “Еразъм+” на Европейската комисия, Read more about ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА НА ПРОЕКТ „YOUNG FARMERS- RURAL ENTREPRENEURSHIP LEVERAGING ADVANCED TRAINING FOR YOUNG FARMERS “[…]

Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers

While young farmers represent the economic bulk of European rural areas – territories that make up from 40% to 80% of every European nation – numerous EU reports identify the need of a strong entrepreneurial and risk management training (as well as new technologies) from which rural entrepreneurs can benefit in terms of new and Read more about Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers[…]

Проект BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”

    СНЦ “ЗАЕДНО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” ИЗПЪЛНЯВА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЛАДЕЖКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.   Основната дейност на проекта е създаване на стандарти за предоставяне Read more about Проект BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”[…]